3.2.3 zeros(), ones(), identity()

zeros() は成分がすべて 0 の array を作れる。

>>> zeros(2)
array([ 0., 0.])
>>> zeros((3,2))
array([[ 0., 0.],
    [ 0., 0.],
    [ 0., 0.]])
>>> help(zeros)

ones() は成分がすべて $ 1$ の array を作れる。
>>> ones(3)
array([ 1., 1., 1.])
>>> ones((3,2))
array([[ 1., 1.],
    [ 1., 1.],
    [ 1., 1.]])

identity($ n$ )$ n$ 次単位行列の成分を持つ 2次元 array を作れる。
>>> identity(3)
array([[ 1., 0., 0.],
    [ 0., 1., 0.],
    [ 0., 0., 1.]])

桂田 祐史
2018-01-07