next up previous contents
Next: A. よく使う関数の説明 Up: 5 GLSC+ について Previous: 5.3 新しく導入した関数

5.4 サンプル・プログラム・ソース


/*
 * test-contln2.c
 *  cc test-contln2.c -lmatrix -lglscd -lX11 -lm
 */

#define G_DOUBLE
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include "glsc.h"
#include <matrix.h>

#define W0 80.0
#define H0 80.0
#define W1 80.0
#define H1 80.0
#define W_MARGIN 10.0
#define H_MARGIN 10.0

double pi;

void compute(double (*)(), matrix,
    double, double, double, double,
    int, int);
double f(double, double);

double max(double x, double y) { return (x > y) ? x : y; }

int main()
{
  int m, n, k;
  double xmin, xmax, ymin, ymax, f();
  matrix u;

  pi = 4 * atan(1.0);

  /* 分割数 */
  m = 100; n = 100;
  /* 定義域は [-π,π]×[-π,π] */
  xmin = - pi; xmax = pi; ymin = - pi; ymax = pi;

  /* 格子点における数値を納める変数 */
  if ((u = new_matrix(m+1,n+1)) == NULL) {
    fprintf(stderr, " 行列のためのメモリーが確保できませんでした。\n");
    return 1;
  }
  /* GLSC */
  g_init("Meta", W0 + W1 + 3 * W_MARGIN, max(H0, H1) + 2 * H_MARGIN);
  g_device(G_BOTH);
  /* ウィンドウ0 */
  g_def_scale(0,
        xmin, xmax, ymin, ymax,
        W_MARGIN, H_MARGIN, W0, H0);
  g_def_scale(1,
        xmin, xmax, ymin, ymax,
        W_MARGIN + W0 + W_MARGIN, H_MARGIN, W1, H1);
  /* */
  g_def_line(0, G_BLACK, 0, G_LINE_SOLID);
  g_def_text(0, G_BLACK, 2);
  /* 定義したものを呼び出す */
  g_sel_scale(0);
  g_sel_line(0);
  g_sel_text(0);
  /* title */
  g_text(W_MARGIN + W0 * 0.6, H_MARGIN / 2, "contour and bird view");
  /* 格子点上での関数値を計算する */
  compute(f, u, xmin, xmax, ymin, ymax, m, n);
  /* 等高線 */
  for (k = -10; k <= 10; k++)
    g_contln2(xmin, xmax, ymin, ymax, u, m+1, n+1, 0.1 * k);
  /* 鳥瞰図 */
  g_hidden2(1.0, 1.0, 0.4,
       -1.0, 1.0,
       /* 視点 (距離, 方角を表わす (θ,φ) ) */
       5.0, 30.0, 30.0,
       W_MARGIN + W0 + W_MARGIN, H_MARGIN,
       W1, H1,
       u, m + 1, n + 1, 1,
       G_SIDE_NONE, 2, 1);

  printf("終了したらウィンドウをクリックして終了してください。\n");
  g_sleep(-1.0);
  g_term();

  return 0;
}

/*
 * [xmin,xmax]×[ymin,ymax] を x 軸方向に m 等分、y 軸方向に n 等分して
 * 各格子点上の f の値を u に格納する。
 */
void compute(double (*f)(), matrix u,
    double xmin, double xmax, double ymin, double ymax,
    int m, int n)
{
  int i, j;
  double dx, dy, x, y;

  dx = (xmax - xmin) / m;
  dy = (ymax - ymin) / n;
  for (i = 0; i <= m; i++) {
    x = xmin + i * dx;
    for (j = 0; j <= n; j++) {
      y = ymin + j * dy;
      u[i][j] = f(x, y);
    }
  }
}

double f(double x, double y)
{
  return sin(x) * sin(y);
}

\includegraphics[width=10cm]{program5/Meta.eps}


next up previous contents
Next: A. よく使う関数の説明 Up: 5 GLSC+ について Previous: 5.3 新しく導入した関数
桂田 祐史
2015-04-18